Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Papež Pius XII. a 2. světová válka

200901181241.jpgV uplynulých dnech se v Čechách objevily dva počiny, které se věnují otázce osobnosti papeže Pia XII. a jeho údajného mlčení za poslední světové války. Nejsem historik a je obtížné vměstnat takto kontroverzní diskusi do pár odstavců, proto si dovolím upozornit jen na dobré dílo druhých.

V prvé řadě se jedná o monotematické číslo časopisu Salve 3/08, které se věnuje právě osobnosti papeže Pia XII. z různých hledisek. Zájemci, který se nespokojí s novinovými titulky o „Hitlerově papeži“, se zde dostane velmi dobrého přehledu o současném stavu bádání ohledně papežovy postavy. V celém čísle doporučuji Vaší pozornosti zvláště velmi přehledný bilanční článek Ph. Chenauxe a rozhovor s ním, které jsem měl tu čest přeložit.

V sobotu 1. listopadu pak odvysílala díl svého Historického magazínu, věnovaný papeži Pacellimu, Česká televize – pořad je k dispozici v internetovém archivu. Jak to u podobného typu pořadu bývá, je velmi syntetický, ale domnívám se, že jak T. Petráčkovi, J. Šebkovi i D. Dukovi se podařilo, aby zazněly zásadní informace o papeži, který je obviňován, že nepodnikl nic proti vyhlazování Židů za 2. světové války.

Věřím, že jak časopis Salve, tak onen televizní pořad mohou pomoci vyvázat se ze zajetí ideologických klišé, zkratkovitě podávaných jak médii, tak rádoby odborníky.

11 komentářů:

 1. Je možné, že Pius XII. byl prostě jen lidsky zbabělý, a proto se nedokázal postavit řádění nacistů a fašistů postavit.
  V tom je ovšem mezi katolíky spíše vyjímkou. Jak si jinak vysvětlit katolickou podporu vichystického režimu či podporu generála Franka? Taktéž mnozí historikové odhalují polský antisemitismus a podíl katolického kléru na něm.
  Kdo ví, co vedlo současného papeže k přijetí antisemity Williamsona do církve. V každém případě, když čtu po internetu komentáře katolíků, ktzeří vyjadřují souhlas s tímto pánem, je mi zřejmé, jakou "úctu" k Židům jim asi katolická církev vštípila.
  Upřímně řečeno. katolickým historikům vůbec moc nevěřím. Nedávno jsem měla v ruce učebnici dějin z pera Radomíra Malého, který učí na katolické teologické fakultě. Pro mě šokujícím způsobem překrucoval fakta. Zajímalo by mě, jaká historie se učí na katolických církevních školách - takto překroucená? Pěkně děkuju!

  OdpovědětVymazat
 2. Díky za Váš názor: domnívám se ale, že věc je trochu složitější a že ji nelze vyřešit jedinou větou: proto jsem doporučil k četbě a shlédnutí onen časopis a TV pořad, které mohou snad znovu debatu o Piu XII. vyvolat: základním údajem zde bezesporu je, že kritika ohledně role Pia XII. přichází až 20 let po ní ve hře východoněmeckého Rolfa Horchhuta Náměstek, která vznikla na ideologickou zakázku. Média pak sehrála v této kauze stejnou úlohu jako nyní v případě současného papeže a biskupa Williamsona. Každý, kdo jen trochu přičichl ke kanonickému právu ví, že se jednalo o sejmutí trestu exkomunikace (což není mimochodem vyloučení z církve) za účast na papežem nepovoleném biskupském svěcení před dvaceti lety. kterýžto trest. Williamson přesto v zásadě mimo katolickou církev zůstává, a to pro jiné důvody, než jen ono biskupské svěcení či antisemitské výroky. Ostatně papežovu reakci na tato nařčení lze bez problémů na internetu nalézt.

  Ohledně katolických historiků se pak není možné chovat jako ke skupině zajíců, které hážeme do jednoho pytle: názory R. Malého každopádně není historiky, a to nejen katolickými, přijímán, naopak. Dělat z extremisty normu je v zásadě chybou. A pokud víte o konkrétních případech chybné výuky historie na církevních školách, pak je dobré obrátit se na kompetentní místa, a nikoli sem, neboť zodpovědný za církevní školství nejsem.

  Ale Vaše reakce zřejmě nebyla zcela k diskusi, že?

  OdpovědětVymazat
 3. Dokument jsem viděla a souhlasím s tím, že kritika papeže Pia XII. byla možná přehnaná. Přesto upřímně nedůvěřuji nezávislosti vašich historiků, takže si ráda přečtu i pohledy jiných historiků. Jsem v každém případě přesvědčena, že Pius XII. mohl udělat víc. Ne že by byl špatný člověk, možná měl jen smůlu, že právě na tenhle typ problémů nebyl zrovna stavěný.

  Mě by více než Williamson (třeba je opravdu Benedikt XVI. jen velký nešika a ne velký antisemita) zajímal postoj katolíků k vichystickému režimu ve Francii, k fašistickému režimu ve Španělsku, k antisemitismu v Polsku atd.

  Radomír Malý učí na katolické teologické fakultě v Českých Budějovicích, ne? Proč necháváte učit extrémisty na katolické škole a vychovávat mimo jiné i učitele? Pochybnosti, co pak jeho žáci vykládají ve školách, jsou snad přinejmenším pochopitelné.

  OdpovědětVymazat
 4. Jen několik vyjasnění, která jsou dle mého názoru evidentní. Katolická církev nemá historiky k dispozici. Říci, nevěřím jim, protože "jsou vaši" je samo o sobě dost nekonzistentní. Proč? Neexistuje žádný důvod domnívat se, že pozitivnistický či marxistický historik pojedná záležitost, která se týká katolické církve lépe než někdo, kdo je osobním přesvědčením či příslušností katolík.

  Antisemitismus je pro katolickou církev nepřijatelný v každém případě, věak v tom smyslu se i po oné současné uměle vyvolané aféře papež opakovaně vyjádřil. Co se týká otázky antisemtiismu ve Španělsku a v Polsku, nejsem historik současných dějin, a nejsem proto kompetentní k tomu, abych Vám odpověděl. Zároveň ovšem nejsem ani mluvčím katolické církve (natožpak oficiálním).

  Pokud máte pochybnosti o R. Malém, měla byste se obrátit na Teologickou fakultu Jihočeské univerzity, která, jak víte, je institucí státní. Já mocí někoho někde nechat či nenechat učit nedisponuji.

  OdpovědětVymazat
 5. Takže, rozumím-li tomu správně, vy katolík a teolog považujete Radomíra Malého za extrémistu (tento výraz jste zde jako první použil vy), víte, že vyučuje studenty na katolické teologické fakultě, ale dělat s tím nic nebudete.

  Vy si tedy dovolíte vyjádřit se k postoji papeže za 2. světové války, ale mluvit o postojích jiných katolíků za 2. světové války, nebudete, protože nejste historik.

  Cítíte se spoluzodpovědný za svou církev nebo jenom posloucháte, co řeknou ti nahoře a to hájíte?

  OdpovědětVymazat
 6. Vážená,

  bude dobře, nebudeme-li směšovat argumenty ad rem a ad hominem. Takže stranou slova o nezodpovědnosti a pouhém naslouchání "těch nahoře" a o mé nečinnosti ve věci R. Malého, nýbrž fakta.

  K osobě Pia XII. jsem alespoň narozdíl od ostatních dvou jevů něco četl, takže si k němu můžu vytvořit stanovisko.

  Je, domnívám se, veskrze korektní, pokud jsem Vám již sdělil, že k Vámi uvedeným tématům, tj. postoje katolíků k antisemitismu ve Španělsku a vichystické Francii, nic nevím, a proto Vám nebudu vnucovat rychlokvašný závěr svého zběžného výzkumu: k dané otázce se necítím kompetentní vyjádřit.

  K dvěma počinům ohledně problematiky Pia XII., které se v Čechách minulý rok udály a které jsou tématem článku, na nějž reagujete, se ovšem snad vyjádřit mohu: četla-li jste pozorně, jistě Vám neuniklo, že zde osobu papeže Pia XII. a jeho působení během 2. světové války vůbec nevyjadřuji.

  Protože to bylo zřejmě přehlédnuto, tak to znovu zopakuji: TF JÚ v Českých Budějovicích je státní instituce, slovo "katolická" nemá ani ve svém názvu – máte-li potřebu se s někým, kdo je součástí této fakulty, konfrontovat, bude lépe, když se budete konfrontovat s ním, resp. s fakultou, nikoli však se mnou, neboť já nejsem žádný inkvizitor, ani inspekce MŠMT.

  Pokud Vás zajímají ona témata, o nichž se zmiňujete, pak bude vhodnější obrátit se na některého z historiků, který se věnuje moderním či současným dějinám, např. někoho z přispívatelů onoho avizovaného čísla Salve 3/08.

  Nicméně i přesto Vám za Vaše spontánní vyjádření k tomu, „co se Vám na katolické církvi nelíbilo“, děkuji a přeji vše dobré.

  OdpovědětVymazat
 7. Budu znovu osobní. Nebude mi proto vůbec vadit, když tento komentář neopublikujete.

  Akademická debata je super věc, ale v určitých věcech je důležité vidět i osobní stránku věci. Neumím si upřímně představit že bych byla členem nějaké organizace a dozvěděla bych se o podílu této organizace na vraždění a netoužila o tom zvědět více a ujasnit si, jak se s tímto faktem daná organizace vyrovnala. Zřejmě vás zajímají pouze klady dané instituce a její záporné stránky nechcete vidět. Nezlobte se, ale to vám v mých očích ubírá na důvěryhodnosti. Nečiníte to i jinde a jindy, že podáváte pouze ty stránky problému, které se vám hodí do krámu?
  Snad je to jen otázka zrání a jednou vyzrajete natolik, že budete schopen přijmout skutečnost v její celistvosti.
  K tomu ať vám dopomáhá Bůh!

  Až dosud jsem se domnívala, že ŘKC dohlíží na to, aby učení předávané na teologických fakultách, bylo správné. Mám to spojeno s pojmem "kanonická mise", ale časy se zřejmě mění a správnost katolického učení nyní v Čechách posuzuje pouze MŠMT.

  OdpovědětVymazat
 8. Je hezké, že se domníváte, že mně znáte natolik, abyste se odvážila tvrdit o mně věci, které tvrdíte. V katolické církvi žiji a působím dost dlouho na to, abych znal nejen její klady.

  K otázce TF JU pak stále doporučuji obrátit se přímo na ni – nebo, jak jsem se právě ze stránek fakulty dozvěděl – na moderátora fakulty, jímž je opravdu českobudějovický biskup, který má tudíž, narozdíl ode mne, záležitost na starosti, případně na orgány univerzity, pod níž fakulta náleží.

  OdpovědětVymazat
 9. Nechtěla jsem se vás dotknout. Promiňte.

  OdpovědětVymazat
 10. To je zaujímavé, čo sa tu píše na adresu R. Malého, ktorého knihu o cirkevných dejinách mám doma, keď som to správne pochopil, tak čitateľka naráža na jeho neobjektívnosť. Chudák pán Malý, niektorí mu vyčítajú, že skresľuje fakty v prospech katolíckej cirkvi, iní /P. Zahradník v tejto svojej recenzii - http://katolicka-kultura.sweb.cz/zahradnik/zahradnik.html/ zase, že neobjektívne očierňuje katolícku cirkev. Tak kto by sa v tom vyznal? Za seba môžem povedať, že pravdu má vždy ten, kto o dejinách píše. Ešte som nevidel autora, ktorého by iní nespochybňovali.

  OdpovědětVymazat

Velmi se těším na Váš komentář.