Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Údajný hrob Ježíšovy rodiny


V posledních měsících se v médiích objevily zprávy o archeologickém nálezu hrobu Ježíšovy rodiny v Jeruzalémě. O nálezu se zmiňují agentura Reuters a na internetu lze nalézt množství dokumentů a filmů ohledně tohoto nálezu. Režisérem investigativního snímku The Lost Tomb of Jesus je pak dokonce slavný James Cameron, autor Vetřelce a Terminátorů.

Proč se vůbec celé věci věnovat? Jednoduše: autoři hypotézy, že tzv. Talpiotská hrobka je hrobem Ježíšovy rodiny, tvrdí, že Ježíš měl za manželku Marii z Magdaly, a syna Judu. Takový názor však nenachází oporu v historických dokumentech, které máme k dispozici, ani v církevním podání, které je ohledně této věci po celou dobu celkem jednotné, nepočítáme-li apokryfní vyprávění pozdní datace.


Poté, co byl v lednu na BBC4 tento snímek odvysílán, se pochopitelně zvedla poměrně bouřlivá rekace ze strany vědecké obce (nehledě o křesťanech, kterých by se podobný nález pochopitelně dosti výrazně týkal). V lednu Princetonská univerzita na toto téma v Jeruzalémě pořádala vědeckou konferenci a Duke University v Durhamu posléze vydala vyjádření, podepsané předními odborníky i z jiných univerzit, v němž zpochybňuje údaje ve filmu uvedené, a dochází k závěru, že možnost, že by hrob skutečně patřil Ježíšově rodině (tedy rodině Ježíše, o němž jeho učedníci věřili, že je syn boží), se "virtuálně rovná nule". U nás se k tomuto vyjádření přidala vědecká rada Centra biblických studií ČBS v čele s prof. Pokorným.

Talpiotská hrobka byla nalezena již v roce 1980, nejedná se tedy o úplnou novinku. V současné ovšem zájem o podobné nálezy a konspirativní teorie, v souvislosti s Šifrou mistra Leonarda, značně vzrostl. Hrob byl archeologicky prozkoumán, nad ním v následujících letech vyrostl dům a hrob byl z bezpečnostních důvodů zapečetěn. V roce 2005 jej tvůrci filmu The Lost Tomb of Jesus znovu otevřeli, ovšem bez povolení úřadů, posléze byl hrob znovu zapečetěn.


Největší diskusi vyvolává epigraf, který tvůrci filmu The Lost Tomb vykládají jako Jehošua b[en] J[eh]osef, "Ježíš, syn Josefův". Ovšem toto čtení vědci z Duke University zpochybňují. Bylo by také zvláštní, aby hrob učitele, který musel být dozajista ctěn jeho učedníky, pokud jejich mistr měl nějaký význam, byl označen pouze podobným graffiti, je pravděpodobnější, že by byl označen nějak zdobněji. Vedle tohoto jména pak na ostatních hrobech byla ještě nalezena jména Maria, Mariamene e Mara (tvůrci filmů tento nápis vykládají jako "Marie Magdalská, známá jako mistr) a Matja (Matouš, nikoli ovšem evangelista). Nápisy ovšem nejsou tak zřetelné, jak tvůrci filmu tvrdí, a krom toho jsou tato jména pro Ježíšovu dobu poměrně běžná. Jméno J[eh]ošua bylo tak běžné, že se nostielů tohoto jména dostává do spisů židovského historika Flavia Josepha celkem jednadvacet.[*] Vědci se přou, jak pravděpodobná by ona kombinace jmen byla – ovšem statistiky ukazují, jak běžná tato jména opravdu byla.[*] Jména Josef a Ješua-Ježíš patří v hrobních nálezech této doby k nejčastějším.[*]

Proti identifikaci Talpiotské hrobky s hrobem Ježíše Krista hovoří také tradice. Nejpozději na začátku 4. století křesťané uctívají Ježíšův hrob, který se nachází pod současnou bazilikou Božího hrobu. Ten stojí na místě, kde nechal císař Hadrián po druhém dobytí Jeruzaléma v roce 135 postavit pohanský chrám.[*] Těžko si představovat, že by Konstantin nechal takový chrám zbourat, kdyby pro to neměl nějaký silný důvod; dokonce je pravděpodobné, že výstavba Hadriánova chrámu na místě drahém křesťanům měla svůj důvod - křesťany ponížit, či obrat je o toto místo.

Autoři zmiňovaného filmu také poukazují na DNA sesbírané z kosterních pozůstatků v Talpiotské hrobce, které mají dokazovat zpřízněnost pohřbených. Nevlastníme však žádný referenční vzorek, který by opět tento hrob spojil s Ježíšovou rodinou. Nalezená DNA tedy těžko může cokoli definitivního dokazovat.[*]

Můžeme se také ptát, proč by se hrob Ježíšovy narozeniny měl nacházet v Jeruzalémě. Ježíšův rod byl z Betléma, rodina bydlela v Nazaretě a to zřejmě i poté, co byl Ježíš ukřižován. Není důvod stavět si rodinnou hrobku v cizím městě. Ono je to z Jeruzaléma do Nazareta sice nějakých sto kilometrů, jenže ono to nebylo tenkrát jako dnes, kdy šlápnete na pedál a jste na chalupě.

Nemáme žádné historické prameny ani pro tvrzení, že byl Ježíš ženat, ani jak by se jeho případná žena měla jmenovat, natožpak že měl syna jménem Juda. Tvrdit něco podobného na základě tohoto nálezu by bylo opravdu trochu příliš, stavění domečků z karet na čtyřech dalších domečcích z karet.

Máme zprávy o tom, že se brzy poté, co bylo Ježíšovo tělo uloženo do hrobu Josefa z Arimatie (pohleďme, další Josef!), ztratilo. Domnívaly se tak i židovské a římské autority. Než lidské tělo v podobném hrobě podlehne rozkladu, trvá to zhruba rok. Teprve potom se kosti ukládají do schránky, které byly v Talpiotské hrobce nalezeny. Ale proč bychom měli věřit, že z hrobu Josefa z Arimatie bylo Ježíšovo tělo přesunuto do jiného hrobu, aby teprve tam podlehlo rozkladu a kosti byly uloženy do schránky? To je příliš komplikovaná teorie...

Nejstarší zprávy o Ježíšově zmrtvýchvstání máme od jistého Petra, Jana a Jakuba (zmíněných v listě Galaťanům 1-2, který se datuje někdy kolem roku 50). Identifikace Talpiotovy hrobky s hrobem Ježíšovy rodiny by znamenala bezpochyby usvědčení těchto tří postav z podvodu. Jaký by měli důvod schovávat Ježíšovo tělo do jiného hrobu? Proč by zamlčovaly osud Ježíšovy rodiny a případných potomků? Jakub je nazýván "bratr Páně" (Gal 1, 19), tedy jeho blízkého příbuzného.[více viz zde]

Od té doby, co si pro jistý velikonoční pořad roku 2001 nechala BBC vypracovat tento zdařilý portrét Ježíše (autoři mohli rovnou použít rekonstrukci australopitheka), jak mohl opravdu vypadat, a po pořadu Sex crimes and the Vatican, o němž jsem se zde již vyjadřoval, si myslím, že série pořadů této instituce na téma křesťanství hovoří poměrně přízračně o hodnověrnosti této televizní společnosti. Odvysílaný pořad je pouze jedním z dalších bodů tohoto souvislého tažení. Je bohužel realitou života, že když někdo vyřkne během pár sekund či minut nějakou hloupost či lež, potrvá Vám mnohem více času očistit sebe či zjevnou realitu... Přesto se zdá, že i tentokrát se můžeme nadále spolehnout na ty informace, které jsme měli již dříve, a Země se točí dál.

2 komentáře:

 1. Dobrý den

  Narazil jsem na tyto stránky,ve snaze najít odkazy týkající se údajného nalezení hrobu Ježíše Krista. Onen film Ztracený hrob Ježíše režiséra Jamese Camerona jsem neviděl,ani dodnes v žádném kupectví nenašel. Proč? Něčí účel? Internet je skvělá věc, jen mám pocit že podráží nohy těm co skutečně onu prapůvodní pravdu upřímně hledají...
  Velice kvituji vaše stránky s podtitulkem "Co se vám nelíbilo na katolické církvi a báli jste se zeptat". Má otázka zní - lze se bát něčeho co onu prapůvodní pravdu hledá?
  Je velice těžké se dopátrat informací z doby kolem roku 33 a výše,nebot tehdá velice málo lidí umělo psát či jinak písemně nebo jiným prokazatelným způsobem zachytit přítomné události, jelikož tato výsada byla výsadou pouze kněží a státem vyvolených,takže zkušenosti a přítomné události ti přímí účastníci událostí z řad obyčejných lidí,byť událostem přítomných,si je předávali z generace na generaci pouze ústně...to obyč lidem dávalo prostor pro ony legendy...Jenže - je historicky prokázáno,že z ústní historie se stává pověst,a z pověsti legenda...takže my musíme ač kolikráte neradi,přijmout ústní legendu jako bohužel nedokonalou formu historických událostí...vždyt si to nemohli jen tak vycucat z prstu že,kor když popisují události téměř podobné písemným...
  Čtu knihu Svatá krev a Svatý Grál, z který opisoval ten Dan Brown,páč by bez ní nenapsal DaVinciho kód...autoři se na vlastní oči jeli přesvědčit,co je pravdy na legendě,že místní farář náhle zbohatl...
  Jmenoval se Berenger Sauniere (jméno použil Dan Brown do své knihy)...Sauniere se jen pustil do opravy již zchátralého kostela,odstranil oltářní sloupek,a ukázalo se že je dutý...uvnitř nalezl 4 pergameny uchované v zapečetěných tubusech. Uvědomil si že našel něco podstatného,přednesl a ukázal ony pergameny tedy biskupovi v Carcassone. Po týdnu,není jasné proč, byl vyslán do Paříže,aby se sešel s významnými biskupy St.Sulpice (opět použito Brownem)...po měsíci se vrátil a začal neskutečně rozhazovat peníze...ALE Z ČEHO??? Sešel se v té Paříži s biskupy z Vatikánu? Zaplatil mu Vatikán za mlčení? Ale o čem???
  Otázka zde zní - CO NAŠEL ????????

  Připomínám jen že ona přímořská víska se jmenuje Rennés-le-Cháteau,a nachází se v oblasti Jižní Francie,kde podle ústních legend zdejších obyvatel měla přistát v té době těhotná Máří Magdalena,která musela utéct přes Středozemní moře před zlobou viníků ukřižování Krista a kde porodila dceru - Sáru....Ježíšovu dceru....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený Petře,

   omlouvám se za pozdní odpověď, ale mezi komentáři mi ten Váš nějak propadl. Věcně:

   1. Film si můžete objednat na adrese: http://www.kochvision.com/LostTomb/

   2. Psát neuměli v 1. století jen kněží a státem vyvolení, ale ti, kteří na to měli, nebo se na ně štěstí pousmálo: jednalo se o 10-20% populace. Někteří z první generace křesťanů sami uměli psát (Pavel, Lukáš), pro jiné nebyl problém žádaný text nadiktovat (Jan ad.). Takže to s tou gramotností nebylo až tak tristní. Jinak souhlasím s tím, že se k té době a kultuře musí přistupovat opatrně a hodně studovat, aby se člověk, který hledá pravdu, zcela neminul cíle.

   3. Knihu Svatá krev a svatý grál neznám, ale hledači pokladů a romány Dana Browna nejsou zrovna pramen, z něhož bych čerpal a chtěl čerpat. Asi ten poklad budete muset najít sám.

   S pozdravem
   dv

   Vymazat

Velmi se těším na Váš komentář.