Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Modlitba, bohoslužba a svátosti

Freska z Priscilliných katakomb v Římě, datovaná do 3. století, zachycuje typické křesťanské modlitební gesto oranta, modlitebníka. Orans se modlí ve stoje, s rukama zdviženýma k nebi, aby chválil Boha za spásu, kterou od něj již dostal jako dar. Toto gesto doprovází křesťanskou bohoslužbu až dodnes - i katolíci jej používají, modlí-li se nahlas, nejčastěji jej používají kněží při bohoslužbě, když se jménem celého shromáždění modlí. Další informace např. zde.

Jako svátosti označuje katolická církev (a také např. pravoslavné církve a anglikánské společenství) sedm skutečností, ustanovených v Novém zákoně Ježíšem Kristem, totiž křest, biřmování, eucharistii, smíření, svátost nemocných, kněžství a manželství. V jejich chápání existují mezi křesťany rozdíly, avšak v následujících oddílech se chci věnovat obvyklým námitkám, které nekatolíci vznášejí proti katolické nauce a praxi ohledně těchto svátostí.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velmi se těším na Váš komentář.