Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Svátost nemocných

Asi nejkonkrétnějším spisem, který nám podává obraz života křesťana v prvním století, je list Jakubův. Rád si někdy tento list přečtu, protože spousta z věcí, o kterých se v něm mluví, je aktuálních i dnes. Nalezneme zde i jedno místo, které se týká situace, kdy křesťan vážně onemocní. Co má tehdy dělat?

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. (Jk 5,14-15)

A právě to se děje při tom, co nazýváme svátostí nemocných. Kněz (tj. presbyteros, starší církve) přichází k tomuto nemocnému křesťanu, klade na něj ruce a modlí se za něj a nakonec jej potře olejem, přičemž prosí:

Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha svatého. Amen.
Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Amen.

Tato modlitba je určena komukoliv, kdo je vážně nemocen, nejen umírajícím (jak se dlouhou dobu této svátosti říkalo poslední pomazání). Ve skutečnosti toto pomazání olejem slouží i jako modlitba o uzdravení z nemoci, k jejímu léčení.

Svátost nemocných představuje vlastně i obnovu křestní víry. Křest uvádí křesťana do nového života – a náhle je konfrontován se skutečností, že může zemřít. Nyní chce kráčet i ve své nemoci, případně umírání, s Kristem a ve víře v něho, v naději na vzkříšení. Svátost nemocných je pak příslibem, že na Boha se lze i v této situaci spolehnout. On vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, z mrtvých vzkřísí i nás (1 Kor 6,14; 2 Kor 4,14; srov. Ef 2,6).

Doporučená literatura PESCH, O. H. Základní otázky katolické víry. Praha: Vyšehrad, 1997, 126-129.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velmi se těším na Váš komentář.