Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Použité zkratky

Písmo svaté je citováno podle Českého ekumenického překladu (Praha: Česká katolická charita, 1985).

Kromě zkratek biblických knih jsou v textu použity tyto zkratky:

Zkratka

Význam

1Clem

Klémens Římský, List Korinťanům. České vydání: NOVÁK, J. List sv. Klementa Korinťanům. In: Druhá patristická čítanka (Teol. studie), ed. Novák, J. Praha: Česká katolická charita, 1985, 40-76.

AH

Irenej z Lyonu, Adversus haereses (Proti bludům), PG 6.

CIC

Codex iuris canonici / Kodex kanonického práva. Praha: Zvon, 1994

DS

DENZINGER-SCHÖNMETZER. Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Freiburg i. B., 1976.

DV

Konstituce 2. vatikánského koncilu o Božím zjevení Dei Verbum. In: Dokumenty 2. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995, s. 101-124.

Ep.

Epistula, List (mohou být různé, zde především listy Cypriánovy)

HE

Eusebius z Césareje, Církevní dějiny. In: Pátá patristická čítanka (Teol. studie), ed. Novák, J. Praha: Česká katolická charita.

KKC

Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995.

LG

Dogmatická konstituce o církvi 2. vatikánského koncilu Lumen gentium. In: Dokumenty 2. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995.

PG

MIGNE, J.-P. Patrologia graeca. Paris 1857-1866.

PL

MIGNE, J.-P. Patrologia latina. Paris 1878-1890.

Smyrn.

Ignác z Antiochie, List Smyrnenským. In: Druhá patristická čítanka (Teol. studie), ed. Novák, J., Praha: Česká katolická charita, 1985 (str. 115-119)

UR

Dekret o ekumenismu 2. vatikánského koncilu Unitatis redintegratio. In: Dokumenty 2. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995, s. 433-458.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velmi se těším na Váš komentář.