Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Maria a svatí

Mozaika novozákonních výjevů ze života Panny Marie z 5. století (datovaná mezi roky 432 a 440) v bazilice S. Maria Maggiore v Římě.
Úcta k Marii a ke svatým je něčím, čemu dnešní člověk příliš nerozumí. A nerozumí-li, příčí se mu. Jedině Bohu přísluší pocta – jistě, vposledku jedině jemu. Proč tedy katoličtí křesťané mají v takové úctě Marii a ostatní svaté? Neubírají tím Bohu na vážnosti? Nejde o modloslužbu?
Podle katolíků (a také pravoslavných a východních křesťanů, nemluvě o velké části anglikánů) nikoli. Existují totiž různé druhy úcty. Nejvyšší úcta přísluší samozřejmě pouze Bohu. Ale již ve Starém zákoně nalézáme příklady, kdy sám Hospodin přikazuje úctu k někomu jinému, než je on sám, například k našim rodičům:
Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. (Dt 5,16; srov. Ex 20,12; Mt 15,4; 19,9; Mk 7,10; Lk 18,20; Ef 6,2)
Cti se dostává v Novém zákoně Ježíšovým učedníkům: apoštolové ve Skutcích, když odcházejí z velerady, jsou rádi, že se jim dostalo cti nést potupu pro Ježíšovo jméno:
A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. (Sk 5,41)
V manželském slibu, tak jak jej vyjadřuje katolická bohoslužba, si snoubenci slibují následující:
Já, N., slibuji tobě, N., že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé. K tomu ať mi pomáhá Bůh!
Manželská úcta nikterak neupírá, že Bohem je pouze Hospodin – přesto je druhého možné a dokonce potřeba ctít. Zachováváme úctu k těm, kdo vedou naši zemi, k těm, kdo v ní mají významné postavení – např. ústavním představitelům či soudcům.
V podobném smyslu i katoličtí křesťané mají úctu k velkým svědkům víry, tj. ke svatým. Tu vyjadřujeme pomocí gest, jimiž jsou např. i obrazy a sochy. Přitom není pravda, že by tyto sochy byly předmětem úcty – každému je přece jasné, že se jedná o kus kamene či dřeva. Ale máme dobrý příklad i z naší vlastní „civilní“ zkušenosti – druhého člověka si zkrátka lépe pamatujeme, můžeme-li mít na očích jeho obraz, který nám třeba leží na stolku, visí v medailonu na krku nebo v peněžence. Visí-li na úřadě či ve škole obraz prezidenta, nejedná se – a to dochází snad každému – o modloslužbu, ačkoli jeho obrazu přísluší spolu se státním znakem čestné místo.
Konkrétním okruhům úcty k Ježíšově matce Marii a ostatním svatým se věnuji v následujících kapitolách či článcích:
Oficiální dokumenty katolické církve
Doporučené odkazy na jiných webech
Dostupná a doporučená literatura
 • STINISSEN, W. Mluv s nimi o Marii. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
 • LAURENTIN, R. Pojednání o Panně Marii. Kostelní Vydří; Praha: Karmelitánské nakladatelství; Krystal, 2005.
 • HECK, J. E. Ave Maria. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003.
 • Mezinárodní teologická komise. Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje. Kostelní Vydří; Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2003.
 • HOJDA, J. [ed.]. Maria z Nazareta. Svitavy: Trinitas, 2002.
 • CANTALAMESSA, R. Maria - zrcadlo církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995.

40 komentářů:

 1. Dobrý den,

  ve skutečnosti nechci publikovat komentář, ale dotaz, resp. dotazy. Nepřišla jsem ovšem na to, jak to udělat, tak jsem zvolila tuhle formu.

  a)Může být svatým nekatolík/ nekřesťan?
  Stejný dotaz by se mohl týkat lidí psychicky nebo mentálně postižených ... Pokud ano, čím to je, že ještě nebyl nikdo takový svatořečen?

  b) V čem spočívá svatost "mláďátek betlémských"? Může být člověk svatý, aniž by se kdykoliv jakkoliv rozhodl? To souvisí se spásou nenarozených dětí a tím, kdy a jak se o ní rozhoduje...

  Předpokládám, že tyto otázky už se na tomhle blogu mnohokrát řešily, jenže já se v něm těžko orientuji. Mohl byste mi prosím tedy poslat odkaz, kde to najdu na d.hilarova@seznam.cz? Díky moc.

  OdpovědětVymazat
 2. Ad a) Označení "svatý" se obvykle vztahuje k těm, které církev uznává jako ty, kteří jsou již u Boha v jeho nebeské slávě. Avšak pojem svatý se může vztahovat také na každého křesťana, případně na každého spaseného. Světcem se ale může stát i někdo, koho ta která církev jako svatého neuznává. Naopak, většinu svatých církev jako svaté neuznala, ačkoli netvrdí, že by svatí nebyli či nemohli být. Lidská svatost může nacházet své projevy pouze ve svatosti boží a nezáleží zde pozuze na člověku. Církev např. uznává jako svaté či spravedlivé mnoho postav Starého zákona, kteří křesťany nemohli být a přesto o nich věří, že byli spaseni a žijí u Boha. Svatost se také netýká lidských mentálních schopností. Sám znám několik postižených lidí, kteří žijí v úžasném vztahu s Bohem a věřím, že mohou být svatí. Ke svatořečení v uzším slova smyslu je pak zapotřebí úcta věřících k tomuto člověku, která je jednou z podmínek samotného zkoumání, zda se jedná o svatého. Domnívám se, že u většiny svatých, kteří nebyli svatořečeni, se jedná právě o toto: chyběla zde tato úcta.

  ad b) Úcta k "mláďátkům betlémským" pramení z toho, že tyto děti zemřely namísto Krista či kvůli němu - tedy ze stejného důvodu jako jiní mučedníci (ti se také povětšinou pro své umučení nemohli nijak rozhodnout). Nejde tam tedy o svatost života, ale o svědectví - byť nevědomé - Kristu. Co se týče spásy nenarozených a nepokřtěných dětí, zde církev vydává tyto děti božímu milosrdenství a s vírou, že toto milosrdenství je veliké, doufá, že Bůh tyto děti zachraňuje od dědičné viny a dovádí do svého života a své slávy.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den,
  mám ještě několik doplňujících dotazů:

  1)věříte v historickou existenci "mláďátek betlémských"? (člověk si v tomto ohledu musí mezi synoptickými evangelii vybrat, že). Nebyla by ani jejich případná neexistence překlážkou jejich svatosti? (fakt nechci rejt, klidně to neuveřejňujte, fakt mě zajímá, jak to lidé řeší...)

  2)podle mě není úplně pravda, že ve svatosti mučedníků obecně není žádný podíl svobodného rozhodnutí. Minimálně se rozhodli pro křesťanství (jasně, ani to není stoprocentní - když byl někdo pokřtěn "...a jeho rodina" a potom sežrán lvy taky "...a druhové" tak toho asi tak moc nenarozhodoval - ale minimálně měl asi během svého života možnost se křesťanství vzdát, někdo by se tím možná i před smrtí zachránil - aspoň tak se o tom píše... (nejsem historik, abych věděla, jak přesně to bylo, to budete asi vědět líp - tohle jsou jen mé představy a předpoklady). V tom taky asi spočívalo to "svědectví" Kristu, ne? O čem svědčily mláďátka? O tom, že je Herodes paranpoidní cholerik? Nebo ještě o něčem jiném?

  3) Myslím, že jsem nikde nepsala, že by svatost měla záležet pouze na člověku - to by k tomu pak člověk už VŮBEC nemusel být věřící - stačilo by být dostatečně odhodlaný a mít ty správné dispozice... Ale beru svaté jako příklady cest, které "dobře dopadnou". Proto mě mrzí, že pro MP žádná taková cesta neexistuje. Postavy Starého zákona se rozhodovaly - ne expplicitně pro Krista, ale určitě pro důvěru Hospodinu. Obrátili se, svým způsobem. Proto by mě zajímal ten "úžasný vztah s Bohem", o němž mluvíte. Mohl byste mi ho nějak popsat? A znáte nějakého MP konvertitu? Jak byste předal někomu takovému evangelium? Životem? Jistě. Ale to samo o sobě určitě k víře nestačí. Všechno ostatní je mi ale připadá hrozně teoretické a náročné na představivost. Možná, že když v tom někdo vyrůstá, naučí se "žít s představou Boha" (na rodičích pak záleží, jaká ta představa je), ale když je mu dvacet, padesát? Asi je to spíš praktická úvaha než jednoznačná otázka... Mám v práci dva věřící MP dospělé lidi - jeden mi pokaždé vyhrožuje panem farářem, když ho naštvu ;-)- ale je pravda, že o jejich duchovním životě toho moc nevím a nejspíš ho dost podceňuji... Ale svatého MP bych fakt chtěla vidět... To není o tom, že bych se nad někoho chtěla povyšovat, ale právě to, že i mně se zdá křesťanství nakonec moc teoretické, i když se tváří, že je pro každého... Vůbec metafyzika je dost složitý koncept, přijde mi...
  Tak to je všechno. Asi jsem se nevešla do slohového útvaru, ale snad to neva... pad

  OdpovědětVymazat
 4. ad 1) Evangelia hovoří o historické skutečnosti mláďátek betlémských poměrně jasně. Jako podpůrný důkaz bychom mohli uvést známou Héródovu paranoiu ohledně toho, že jej někdo připraví o trůn (takto se vypořádal nemilosrdně s mnoha svými příbuznými). Nemáme důvod historicitu "mláďátek" zpochybňovat. O incidentu se může zmiňovat též Nanebevstoupení Mojžíšovo 6, 2-6 a pravděpodobně též římský filosof Macrobius ze 4. století.

  Co se týče obecného problému neexistence svatých: církev některé sporné postavy, u nichž dnes není jistá historicita (např. sv. Kateřina Alexandrijská, ve středověku uctívaná zvláště jako patronka filosofických fakult) nadále jako svaté ve svém kalendáři neslaví. Panuje zde samozřejmě priorita bytí před případkem kvality (tedy svatosti): neexistuje-li něco, nelze o tom hovořit jako o "svatém".

  ad 2) Netvrdil jsem ani netvrdím, že ve svatosti osobní rozhodnutí nehraje žádnou roli. Svědectví Kristu přinesly už tím, že se jedná o naplnění Jeremjášova proroctví (Jr 31, 15). Různé liturgické tradice vždy svátek kladou do okruhu Narození Páně, protože byly prvními, kdo zemřeli kvůli Kristu (toho chtěl přece Héródés) ve skutečnosti zabít.

  ad 3) Přiznám se, že mě zde především mate Vaše zkratka MP, kvůli níž asi správně nerozumím otázce.

  OdpovědětVymazat
 5. Well, MATOUŠOVO evanegelium o něm hovoří poměrně jasně. Tam se zdá, že Josef a Maria byli normálně z Betléma, tam se Ježíš narodil, a tam také žil až do pokynu ve snu, aby se vydali do Egypta (nevím, kolik mu v té době mohlo být, protože cesta z Persie asi chvíli trvá) - není tam ovšem nic o plenkách ani o seně - vstoupili normálně do domu a uviděli DÍTĚ s Marií. Pokud měl Herodes dobré informace, tak mu bylo "do dvou let". Pak žil nějaký čas v Egyptě a po smrti Herodově (kolik mu mohlo být v té době se nikde nepíše) se teprve nastěhovali s rodinou do Galileje.

  V Lukášově evangeliu ale žili normálně v Nazaretě - do Betléma se šli jenom zapsat, možná že tam zůstali až do Ježíšovy obřízky, aby nemuseli jezdit tam a zpátky, ale odtud už se vraceli zpátky do Nazareta - takže pokud by to mudrci nestihli bezprostředně v té době, v Betlémě by je už nestihli. Taky by tím pádem nemělo moc smysl vyvražďovat zrovna betlémské chlapce.

  Ten Macrobius píše co? Taky mi totiž vždycky přišlo divné, že by se o takové genocidě nepsalo nikde jinde... Nevím, jak velké město Betlém byl a kolik těch mláďátek tedy ve skutečnosti bylo. Ale pravděpodobně to bylo i na Herododvy poměry docela dost - genocida je přece jen něco trochu jiného než vražda, obyčejně se o tom ví - zvláště je -li vyhlášena královským výnosem, ne?

  Ve svatosti mláďátek ale svobodná vůle žádnou roli nehraje - proroctví neproroctví. A to mi právě přijde divné. Kdyby si mě někdo spletl s papežem a zabil mě místo něj, dalo by se hovořit o tom, že jsem se za něj obětovala? Spíš bych to vyjádřila tak, že jsem měla fakt smůlu, papež štěstí a vrah špatné informace - ale jediný, kdo něco vykonal, je vrah. To by se stejně tak dalo říct, že on mi tím ublížil - a to je přece hloupost. Ještě bych pochopila, kdyby byly svatořečené betlémské matky, kdyby nakonec přijali, že jejich děti zemřely pro spásu světa...

  Omlouvám se, jde o lenost. MP je zkratka pro mentálně postižený.

  Mnohokrát děkuji za všechny dosavadní odpovědi.

  OdpovědětVymazat
 6. Macrobius píše: "Když Augustus uslyšel, že Héródés, židovský král, nařídil, aby byli všichni chlapci v Sýrii mladší dvou let usmrceni a že mezi zabitými byl i králův syn.'" (Saturnalia)

  Svatost může také označovat vztah vůči Bohu či něčemu svatému: církev např. hovoří o svatém kříži, když hovoří o nástroji Ježíšova umučení, a přitom mu samozřejmě nepřipisuje žádnou osobní svatost. Já se svatostí mláďátek problém nemám, protože se samy nedopustily žádné osobní viny. Jejich smrt církev bere jako křest krve, podobně jako u mučedníků, kteří nebyli pokřtěni a vydali svědectví Kristu životem.

  Se svatostí "MP", jak je nazýváte, zkušenost mám a takového svatého i osobně znám. Z doslechu vím, že jejich konverze je možná, snad i díky tomu, že některé věci vidí jasněji než my, kteří se označujeme za zdravé. Lze jim svědčit jak slovem, tak životem - mám tu zkušenost, že sami poznají, jestli si člověk vymýšlí, blábolí či jestli opravdu ví, co říká. Jako vodítko můžu nabídnout např. komunitu Archa (L'Arche), v níž žijí "zdraví" a "MP" společně křesťanským životem a kterou založil Jean Vanier. V jeho knihách, podobně i v knihách Henriho Nouwena, nebo ze svědectví těch, kteří v těchto komunitách žijí, možná naleznete odpověď na to, co hledáte.

  OdpovědětVymazat
 7. Dobrý den!

  Jen stručně nočně.
  Makrobius je pěkný, ale tuším, že jde o církevního otce nebo tak někoho, navíc přes 300 let poté... Ale i tak díky.

  Myslím, že mezi svatostí osob a předmětů je poměrně jednoznačný rozdíl: chcete tím, říct, že mláďátka betlémská jsou svatá v tom smyslu, v jakém se to používá např. u "svatého města"?

  Ad nedopušětní se osobní viny - to je ale na svatost přece jen málo, ne? V tom jsou na tom stejně jako ostatní nenarozené děti, které Církev "poroučí Božímu milosrdenství" aniž by byla schopna říct i jen zda jsou spaseny...

  Ad "křest krve" - tuším, že tento termín se používá u lidí, kteří jsou z přesvědčení křesťany, ale z časových důvodů nestihli být pokřtěni, protože byli dřív umučeni - nicméně měli ten záměr, ne? Kdyžtak mě opravte...

  Ad MP - uznávám, že to pojmenování je dost hnusné, stejně jako všechny kategorizující zkratky - nicméně účelem je porozumění, a k tomu sna slouží... Nějaké knihy od Jeana Vaniera jsem četla, ale zpravidla se v nich hovoří spíš o tom, jak se druzí stávají svatými skrze postižené, naž o duchovním životě samotných "přátel, klientů, spolubydlících" nebo já nevím, jestli používá nějaký jiný souhrnný termín... U nich se spíš píše o psychických procesech a uzdravování, což je často velmi krásné, ale není to úplně to, na co jsem se ptala.

  Krom toho mě přijde mrzuté, že tu chybí právě ta úcta. V Církvi se přece tolik mluví o úctě k těm slabým...

  Co se týče "neomylnosti" a "čistoty" mentálně postižených, myslím, že jde trochu o romantický mýtus... Znám jich poměrně dost, a myslím, že jsou na tom zhruba tak, jako my všichni ostatní. Je pravda, že mají menší intelektuální možnosti si věci zesložitit a okecat, takže je všechno trochu jednodušší - ale ne zas o tak moc...Asi mám zkušenost zrovna s lidmi, kteří mají jiné zájmy a starosti, takže začít jim vykládat něco o "kdysi v Galileji" nebo "tam nahoře" by mi přišlo jako zbytečné matení, které jim v tuhle chvíli nemá co přinést, protože jaksi "není odpovědí na žádnou jejich otázku". Ale to se koneckonců už netýká jen lidí postižených, ale celého prostředí, v němž žijí...

  Dobrou noc!

  OdpovědětVymazat
 8. Macrobius nebyl křesťan ale novoplatonik, právě proto je zajímavý, že se nejedná o křesťanský pramen.

  Mezi svatostí osob a předmětů je samozřejmě rozdíl, ale v případě svatosti neviňátek se nejedná o svatost v tom smyslu, jak jsme o ní v případě osob zvyklí mluvit - to jsem chtěl vyjádřit. Vaše pochyby chápu, snažím se vyjádřit pouze, že se v jejich případě jedná o trochu něco jiného než u svatých, kteří prošli kanonizačním procesem.

  Vysvětlení křtem krve je samozřejmě pouze analogické. Ale to, že si je církev připomíná v liturgii znamená, že také věří, že jsou u Boha ve společenství svatých. Pokud to má být jakýsi precedens, co se týče nepokřtěných dětí nebo mentálně postižených, je to možné.

  O mentálně postižených jsme hovořili obecně, ale netvrdil jsem, že by všichni byli svatí. Pouze jsem napsal, že někoho takového znám.

  Jinak řečeno, některé Vaše výhrady chápu a přijímám. Obecně bych celou věc vysvětlil takto: mnohá slova nemají jednoznačný, ale mnohoznačný význam. Mezi ně patří i slovo svatý. Lépe než roubovat naše pojetí svatosti na to či ono je možná v daném případě lepší se tázat, jaký význam toto označení v konkrétním případě má.

  Děkuji za Vaše dotazy.

  OdpovědětVymazat
 9. Napíšu jen co stihnu. Začnu odzadu, protože tam mi přijde, že je to nejdůležitější.

  "Lépe než roubovat...v daném případě má."
  Dobrá. Napiště mi tedy prosím ještě jednou shrnutí toho, v čem spočívá svatost "mláďátek betlémských". Co v daném případě ono slovo znamená.
  (už vím, že se nejedná o svatost jako u osob, ani jako u věcí, a "bere jako křest krve" bylo myšleno analogicky. Ovšem není mi zcela jasné, v čem spočívá ta analogie (kromě té krve) ani ta svatost. Co se týče Jeremiášova proroctví - máte-li na mysli to samé co já, tak to se naplňuje (bohužel, snad) dnes a denně na tisících jiných "synech" tisíců jiných Ráchel... Co se týče "zástupnosti" jejich smrti, stále jsem úplně nepochopila, co je na tom posvěcujícího - když si mě někdo splete s vámi, já se vám tím přece nestanu podobnější... A kdyby neumřeli, Kristus by o nic nepřišel... Takže tomu zkrátka pořád nerozumím).

  "mnohá slova nemají jednoznačný význam...slovo svatý."
  Nejde o moje pojetí svatosti. Zajímalo by mě, co to slovo znamená - jestli něco. Má-li slovo mnohoznačný význam, je to skoro jako byste řekl, že si pod ním každý může představit co chce. Je to tak? Nebo je několik konkrétních přesně daných významů? Je ještě někde jinde použito ve stejném významu jako u mláďátek?

  "některé vaše výhrady chápu a přijímám"
  O pochopení mi ani nejde, ale napiště mi, které výhrady přijímáte. Z vaší odpovědi jsem na žádnou nepřišla, a tak se může stát, že jí budu zbytečně opakovat...

  "pouze jsem napsal, že někoho takového znám"
  Ano, a to mě právě zajímá. Skoro mě mrzí, kolik času jsme věnovali tomu obecnému, protože mě zajímá právě tohle: příklad svatého člověka s mentálním postižením. Jak se jeho svatost projevuje a jak jí žije? Jaká svatost to je...? Jaké má konkrétní možnosti žít evangelium? A jak vlastně zní takové evangelium , které by mohli pochopit opravdu všichni! Tak, aby pro ně nebylo teoretickou informací, kterou si nemají kam zařadit, ale něčím, co skutečně promění jejich život až k "záruce na spásu", "křesťanské dokonalosti" - nebo něčemu jinému, co znamená slovo "svatost". Vím, že už to je spíš pastorační než teologická otázka - ale věcí teologie je, aby křesťanství bylo "radostnou zvěstí" skutečně pro všechny, protože teologie hlásá "možnost spásy pro všechny" (možná dokonce "rovnost podmínek" - to už ale nevím...).

  Zatím jsem právě nenašla žádný "precedens", kde by to fungovalo. Jediné, co mě napadlo byla ta mláďátka, ale jejich svatosti právě nerozumím...Každopádně pokud by to tak bylo, rozuměla bych tomu asi takhle: v jejich svatosti jde především o to, co s nimi udělají druzí. (A zdaleka nejde jen o mentálně postižené lidi - mohli by chom tu stejně tak mluvit třeba o lidech s vážným duševním postižením atd.) Mnohé dobré duše jsou přesvědčeny, že MP půjdou do Nebe automaticky, a na zemi jsou vlstně jen jako "prostředek ke svatosti ostatních".V tom případě by platilo: čím nevědomější, tím lepší.. A jakákoliv snaha umožnit jim život co nejpodobnější tomu našemu by byla těžce kontraproduktivní ( s čímž bych klidně byla ochotná souhlasit, ale zajímalo by mě, jestli s tím souhlasíte Vy).

  Ad Saturnalia - určitě zajímavý odkaz, už jsem si ho dala do záložek (hlavně by mě zajímalo, jak v textu reagoval císař ;-)). Ale co se důvěryhodnosti týče, moc mě to nepřesvědčilo. Působí to na mě spíš tak, že Macrobius někde slyšel ten úryvek z Evangelií, ta scéna ho zaujala, tak jí prostě použil: umístil jí do Sýrie, pro zvýšení dramatičnosti vybil všechny syrské chlapce (Betlém asi moc jeho čtenářů neznalo, možná ani on ne, tak se mu to blbě pamatovalo)a přidal k tomu Herodova syna, o kterém věděl, že ho Herodes taky někdy dal zabít (to samozřejmě nevím - ani jestli to věděl ani jestli to tak bylo - ale zní to pravděpodobně - spíš bych si ale myslela, že se to stalo v Jeruzalémě a někdy úplně jindy). Nebo si tak vyložil zmínku z evangelií, že je dal zabít, protože se bál o trůn - zmínku o mesiáši by asi Římané nemuseli pochopit... Ale nevím, to všechno si jen představuji - rozhodně bych si netroufla zpochybňovat věrohodnost textu, který jsem ani nečetla ani o něm nic nevím - třeba tam má uvedené dokumenty, z kterých čerpal a tak... Já bych nad celou tou historkou ani nezaváhala, kdyby v ní byla evangelia zajedno (nebo jí aspoň umožňovala). V té podobě, jak je znám, se to ale časově moc nedá skloubit... Jasně, evangelisti nebyli historici a nešlo jim o historii - ale kde pak berete jistotu, že zrovna "mláďátka betlémská" fakt existovala? Ve skutečnosti se mi ale o jejich historickou existenci samu o sobě až tak nejedná - skoro je mi líto, že jsem jí tu věnovala tolik prostoru - jedná se mi především o tu svatost.

  Mám i jiné otázky, které se ale už netýkají tolik svatosti, ale spíš spásy obecně, a svobody: kam vám je mohu napsat?

  DDM

  OdpovědětVymazat
 10. Ad "Lépe...": Církev si připomíná betlémská neviňátka a označuje je jako svaté právě kvůli tomu, že smrt těchto dětí, které zemřely kvůli Kristu, je nějakým způsobem vzácná a že je přesvědčená, že tyto děti jsou u Boha, který je svatý. Pod slovem svatý si člověk nemůže představit, co chce: Bůh je svatý, a to, co označujeme jako svaté, je svaté kvůli Bohu - ať se jedná o lidi, věci, nebo události. Podobně jsou jako svatí označováni všichni křesťané, ne kvůli své osobní svatosti, ale pro své spojení s Kristem, božím Svatým.

  Ad "výhrady": Přijímám Vaše výhrady stran osobní svatosti neviňátek. To jsem ale myslím již dostatečně osvětlil.

  Ad "pouze jsem napsal": Nehodlám popisovat způsob onoho člověka, stejně Vás nepřesvědčím. Problematice mentálně postižených lidí jsem se však více nevěnoval, proto nebudu schopen hlouběji odpovědět, svůj dotaz byste měla směřovat na někoho, kdo se jim věnuje a má dozajista více zkušeností než já.

  Ad "Macrobius": Já Vás nemohu přesvědčit, že nějaké historické svědectví je autentické, nebo ne. Námitky lze mít v zásadě proti jakémukoli historickému svědectví z této doby, včetně evangelních. Ptala jste se po mimobiblických svědectvích, ta jsem uvedl - jejich existence pak určitým způsobem dodává kredibilitu evangelnímu vyprávění.

  Ad "e-mail": Je k nalezení v osobním profilu (oddíl se jmenuje myslím O autorovi).

  OdpovědětVymazat
 11. katolická sekta není církev a není všeobecná, je jen pro katolíky! To papežové a jejich uctívači se odtrhli od pravé Ekklésie. Ekumena není možná, protože pod touto zástěrkou se katolická církev znovu snaží "sjednotit" křesťany pod religiózní nadvládu! Možná je jen pravá Ekklésia, jaká byla na počátku a jaká stále tu je a bojuje se Satanem a vítězí a roste-a není to katolická ani žádná jiná religiózní sekta-a sektou byli nazváni i první křesťané (sekta nazaretských). Z mých slov stoupá jen láska a pravda, ale tu religiozní lidé a nevěřící jen těžko pochopí-bez zjevení to nejde! a p věrouce katolické viz to, co jsem napsal:

  Marie opravdu není panna a nebyla vzata do Nebe (proč taky), katolická církev není Ekklésia-Církev našeho Pána. Já to vím, žiju v té Ekklésii a tolik milosti, lásky a požehnání dostávám!! Rozum není nad srdce-důležitý je Duch! Proč se držíte těch dogmat-katolicismus je nesmysl a eucharistie taky-žádné proměnňování se neděje, to je staletá sugesce a blud a lež! Mariánský kult je modloslužba! Zkuste začít nést svůj kříž a přestat žít ve světě!!! Vaše "církev" je nesvatá a není to církev! Vím to-jsem o tom přesvědčen. Víra znamená být si jistý tím, co nevidíme-naším Pánem a ten v Katolické sektě rozhodně není!!!
  Miluju vás a přeju Vám Boží požehnání!

  OdpovědětVymazat
 12. Milý Jirásku,

  s názory, které prezentujete, se nesetkávám poprvé a máte na ně bezpochyby právo. Tyto stránky vznikly právě proto, aby bylo možné se věcně bavit o tom, co katolická církev je a co učí. Tématům, o nichž píšete, se věnuje vícero článků na těchto stránkách, a jsem si jist, že pokud chcete skutečně poznat, co katolická církev učí, mohou Vám tyto články být užitečné.

  O své pravdě nestačí být ovšem jen přesvědčen, jak píšete. Jestli si stojíte za svými slovy, pak je třeba je zdůvodnit a neodvolávat se pouze na vlastní jistotu či prožitek: proti Vaší jistotě a prožitku lze jednoduše postavit jistotu a prožitek někoho jiného, a kdo z vás dvou bude mít pravdu? Pravda je shoda výpovědi se skutečností: pokud pro své názory máte nějaké reálné důvody, argumenty, pak uvítám, pokud je předložíte. Stejně tak, pokud se Vám v článcích na těchto stránkách něco konkrétního nezdá nebo s tím nesouhlasíte. Budu proto velmi rád, pokud v naší komunikaci nezůstaneme u výkřiků typu: "Jen já mám pravdu, a všechno, co vy říkáte, je lež!"

  Přeji vše dobré.

  OdpovědětVymazat
 13. Někdo, kdo je zaslepen dogmaty nepochopí Boží zjevení, protože ho nedostane! Proč? Protože ho nehledá, katolické bludy mu stačí! Předložit mohu Bible, čtěte ji důkladně a modlete se, aby vám Bůh zjevil pravdu! Mnoho věřících žije jen pro svět a tak si našli náboženství, které jim vyhovuje. Boží pravda se nedá "doložit" světskými důkazy, které tu požadujete! Musíte se modlit!!

  katolická sekta není církev a není všeobecná, je jen pro katolíky! To papežové a jejich uctívači se odtrhli od pravé Ekklésie. Ekumena není možná, protože pod touto zástěrkou se katolická církev znovu snaží "sjednotit" křesťany pod religiózní nadvládu! Možná je jen pravá Ekklésia, jaká byla na počátku a jaká stále tu je a bojuje se Satanem a vítězí a roste-a není to katolická ani žádná jiná religiózní sekta-a sektou byli nazváni i první křesťané (sekta nazaretských). Z mých slov stoupá jen láska a pravda, ale tu religiozní lidé a nevěřící jen těžko pochopí-bez zjevení to nejde! a p věrouce katolické viz to, co jsem napsal:

  Marie opravdu není panna a nebyla vzata do Nebe (proč taky), katolická církev není Ekklésia-Církev našeho Pána. Já to vím, žiju v té Ekklésii a tolik milosti, lásky a požehnání dostávám!! Rozum není nad srdce-důležitý je Duch! Proč se držíte těch dogmat-katolicismus je nesmysl a eucharistie taky-žádné proměnňování se neděje, to je staletá sugesce a blud a lež! Mariánský kult je modloslužba! Zkuste začít nést svůj kříž a přestat žít ve světě!!! Vaše "církev" je nesvatá a není to církev! Vím to-jsem o tom přesvědčen. Víra znamená být si jistý tím, co nevidíme-naším Pánem a ten v Katolické sektě rozhodně není!!!
  Miluju vás a přeju Vám Boží požehnání!

  OdpovědětVymazat
 14. kde jsiu důkazy pro Mariásnkou modloslužbu?

  OdpovědětVymazat
 15. a je správné někoho vyhazovat z fary, když nesouhlsí s mariásnkou modloslužbou a tím, co se tam děje?

  OdpovědětVymazat
 16. Milý Jirásku,

  píšete: „Někdo, kdo je zaslepen dogmaty nepochopí Boží zjevení, protože ho nedostane!“ Tím katolickým křesťanům vytýkáte, že jsou zaslepeni dogmaty. Máte ale jakýkoli důkaz pro své tvrzení, že jsou zaslepeni? Víte, co znamená „dogma“ a co si pod ním katoličtí křesťané představují? Odmítáte „světskou argumentaci“, a namísto toho říkáte, abych se modlil. Důvod, proč bych Vám měl věřit, však nepředkládáte. 1. list Petrův (3, 15) přitom vybízí, abychom „byli připraveni dát odpověď každému, kdo by nás vyslýchal o naději, kterou máme.“ A nepředpokládáte jeden detail, totiž že ten, na něhož se obracíte, se modlí. K oněm dogmatům snad něco málo v článku Bible a katolická tradice.

  Myslím, že pak není důvod opakovat znovu dva odstavce toho, co jste již napsal. Já Váš příspěvek přečetl a žádné důvody pro svá tvrzení v něm neuvádíte. Tvrdíte tam, že katolická církev není pravá církev, nijak to ovšem nezdůvodňujete. Tvrdíte, že Maria není panna, a dokonce, že není v nebi – ale ani zde žádný důvod pro své tvrzení neuvádíte. Hovoříte o tom, že eucharistie je nesmysl, ale proč by to měl být nesmysl, o tom nikde ani slovo. Nazýváte mariánský kult modloslužbou, ale také neříkáte, proč by to měla být modloslužba. Vaše přesvědčení („vím to“) nikoho dalšího nepřesvědčí. Možná byste mohl připustit, že katoličtí křesťané uctívají Boha a že vyznávají Krista jako svého Pána. Stačí-li Vám pro přesvědčení argument „vím to“, pak věřte mému „vím to“.

  Pokud hledáte zdůvodnění, proč katoličtí křesťané mají v úctě Pannu Marii, matku našeho Pána, pak si pročtěte články, na které odkazuje tato stránka. Rád Vás vyslechnu – a třeba se i pokusím odpovědět na Vaše věcné dotazy či námitky. Tyto stránky nemají za cíl vytvořit nové křesťanské kolbiště, místo plné „výkřiků a sloganů“, kde se budeme navzájem kaceřovat, ale naopak pozvat k rozhovoru zvláště ty bratry a sestry křesťany, kteří nepovažují katolickou církev za křesťanskou nebo ji nazývají „polovičním křesťanstvím“ či dokonce „jiným“ či „nekřesťanským náboženstvím“.

  Toto pozvání Vám rád opakuji a s přáním Kristova pokoje se těším na plodný dialog.

  dv

  OdpovědětVymazat
 17. tohle nemá smysl! Modli se bratře! toť vše! Marie není panna a basta!

  OdpovědětVymazat
 18. To nemá smysl! Bůh ti žehnej a modli se upřímně, ale ne k Marii, ale k Pánu!

  OdpovědětVymazat
 19. Milý Jirásku,

  jsem přesvědčen, že má smysl tvrdit o své víře něco více než „a basta!“. Dokonce jsem přesvědčen, že je to vhodné, dobré a že toho je leckdy zapotřebí. Kdyby Vás přesto zajímalo, co je vírou katolické církve, přečtěte si její vyznání víry. Přesto děkuji za Vaši reflexi a přeji vše dobré.

  dv

  OdpovědětVymazat
 20. Půjdu do pekla, když nejsem katolík a neuznávám, v co věří KC?

  OdpovědětVymazat
 21. Milý Jirásku,

  na Vaši otázku se snažím odpovědět v článku Mimo církev není spásy?.

  S přáním všeho dobrého
  dv

  OdpovědětVymazat
 22. děkuju, ale já články nečtu. rád bych to viděl přímo tady, jesli můžu poprosit-i krátce,moc děkuju! :-)

  OdpovědětVymazat
 23. Milý Jirásku,

  pokud chcete znát mou odpověď na Vaši otázku, případně se přiučit, pak budete muset svůj zvyk přehodnotit.

  S pozdravem
  dv

  OdpovědětVymazat
 24. myslím, že nemusím nic-jen sloužit našemu Pánu, nést svůj kříž! já čtu jen Bibli :-)

  OdpovědětVymazat
 25. kouknul jsem se.... je to chaotické a nejasné... ale cítím, že spasen budu, páč jsem v Ekklesii Pána a mám klíče od Nebeského Království

  OdpovědětVymazat
 26. Vážený Jirásku,

  netvrdil jsem, že něco musíte. Ale jak to vypadá, jen Bibli úplně tak nečtete. To je ale jedno. K Vašemu poslednímu příspěvku:

  a) Prosím o další pokračujování diskuse pod článkem Mimo církev není spásy, kam patří: zbytečně zamořujeme diskusi pod jiným tématem. I na tento příspěvek již, prosím, odpovězte pod oním článkem.

  b) Pokud je článek podle Vás "chaotický a nejasný", pak popište, v čem je chaotický a nejasný.

  c) Tvrdí někde Písmo, že budete spasen, protože to "cítíte"?

  d) Na základě čeho jste došel v přesvědčen, že jste v Ekklesii Pána?

  e) Na základě čeho tvrdíte, že máte klíče od nebeského království?

  Za odpovědi na Vaše otázky (jak jsem už napsal, prosím, abyste je připsal do diskuse zde) Vám děkuji.

  S přáním všeho dobrého
  dv

  OdpovědětVymazat
 27. tam píšete, že se má psát zase jinam.... Pán mi to vše zjevil, i to o těch klíčích-každý věřící je má, nejen Petr. Vše je ze zjevení, ale o tom se nedá diskutovat, ale musí to být zjeveno Pánem! Na základě čeho vy soudíte, že KC je Ekklesia Jesu CHristi? A opravdu krom Bible nic jiného nečtu

  OdpovědětVymazat
 28. Komentář na zmiňované stránkce reagoval na kohosi před Vámi, jak bylo možné poznat z data jeho vytvoření: klidně jste tam odpověď mohl napsat.

  Zeptám se jinak:

  aa) Jak mi můžete ukázat, že to vše Vám zjevil opravdu Pán?

  bb) Jak mi z Písma prokážete, že každý věřící má klíče od nebeského království?

  cc) Lze bezpochyby diskutovat o zjevení, už jen o tom, kdo je opravdu jeho původcem, zda se nejedná jen o klam.

  dd) Katolická církev, katholiké ekklésiá, tedy církev všeobecná, odvozuje své založení přímo od Pána, stojí na jeho apoštolech a jejich učení (viz apoštolská posloupnost. Pokud Vy tvrdíte, že katolická církev touto církví není, pak je důkazní břemeno na Vaší straně – Písmu nikterak neodporuje, aby touto církví katolická církev nemohla být.

  ee) Říká snad Písmo svaté někde, že je nutné číst pouze Písmo svaté? A že jen v něm je pravda? Pokud ano, kde?

  Krom toho Vás stále žádám o odpovědi na otázka a) b) c) a d) z předchozího komentáře, na něž se těším.

  Přeji vše dobré.

  OdpovědětVymazat
 29. Diskutovat o zjevení nelze-a já také nebudu. skutečně mluvíme s Pánem a pravda je jen v Bibli. Ve světě ne. A že mám zjevení od Pána se pozná podle Boží lásky, která ze mě vychází, když jsem v Pánu. Apoštolská posloupnost neexistuje. Katolické církve vznikly tím, že lidé přestali hledat Pána a věřit mu a tak si vymysleli religiozní náboženství-katolická, protestantská a jiná. Ekklesia se nepotřebuje "registrovat" u nějakého státu a křesťan musí zažít hodně utrpení a pronásledování (dnes hlavně duchovní a duševní, útoky Satana a pokušení). Ne katholiké ekklésia, ale pouze Ekklesia Jesu Christi. Bible obsahuje Boží Slovo, ale jen se zjevením se dá vykládat, teologie je na nic. A o těch klíčích-to se musí pochopit opět jen skrze zjevení, na semináři se to nedozvíte..... Další odpovědi už nedám a tímto končím diskusi. Postrádá dalšího smyslu... Bůh vám žehnej a ukaž vám pravou cestu-Pravda vás osvobodí! Amen

  OdpovědětVymazat
 30. Milý Jirásku,

  jsem rád za Vaše odpovědi a jsem rád, že jste se nad body, které jsem poslal, zamyslel. Zkusím Vám ještě přiblížit, co mě napadá k tomu, co jste napsal.

  Píšete: „Diskutovat o zjevení nelze-a já také nebudu. skutečně mluvíme s Pánem a pravda je jen v Bibli.“ Jenže tohle Vaše tvrzení vyvolává několik problémů:
  – Opravdu nemůžeme diskutovat o zjevení? Proč? Bible to někde tvrdí?
  – Je součástí zjevení, které Vám sdělil Pán, i tvrzení, že katolická církev není jeho církví? Někde to tvrdí Písmo?
  – Tvrdí někde Písmo, že pravda je jen v Bibli?

  Pravdivost zjevení v podobě, v níž jej představujete, se má poznat podle Vaší lásky. Můžete nějak upřesnit, jak z Vás tato láska vychází? Tvrdí někde Písmo, že pravdivost Vašeho zjevení se pozná podle lásky, která z Vás vychází?

  Tvrdíte, že apoštolská posloupnost neexistuje. Na základě čeho? Proč? Tvrdí snad Písmo, že apoštolská posloupnost neexistuje?

  Katolické církve opravdu vznikly proto, že lidé přestali hledat Pána? Tvrdí se o tom někde v Písmu? Co nazýváte religiózním náboženstvím (religiózní = náboženský, a nevím, co si představit pod náboženským náboženstvím)? Opravdu vznikly katolické církve tím, že si lidé vymysleli protestantská náboženství?

  Máte pravdu, že církev se nemusí registrovat u žádného státu. V Písmu se ale netvrdí, že by to církev nesměla dělat. Nebo snad ano?

  Vzpomínáte na výrok NZ, že křesťany čeká pronásledování a utrpení. To bezpochyby. Jste si ale jist, že pronásledování a utrpení katoličtí křesťané neprožívají?

  Trváte-li tolik na spojení "ekklésiá Iésú Christú" (řecky) či "ecclesia Iesu Christi" (latinsky), můžete mi říci, zda se toto spojení objevuje někde v Bibli? Zjevně nikoli. Bohužel jsem ho nalezl pouze na http://www.ekklesiaofjesuschrist.com – a nevím, zda právě tu máte na mysli. Písmo však zjevně netvrdí, že "pouze ekklesia Jesu Christi".

  Tvrdíte, že Bible obsahuje Boží Slovo, to se však podle Vás dá vykládat pouze zjevením. Kde Písmo tuto Vaši myšlenku potvrzuje?

  K těm klíčům budu spíše věřit Písmu, které v Mt 16, 17-19 jasně říká: "Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“" Písmo mi jasně říká, že Ježíš klíče království nebeského svěřil Petrovi. Jakékoli zjevení, které říká něco jiného, je v rozporu s Písmem a tudíž i podle Vašich vlastních měřítek nepravdivé.

  Přeji vše dobré: diskusi jste sám začal a sám ji jistě můžete i ukončit. Já sám však musím na základě toho, co jste napsal, považovat "Vaše zjevení" v rozporu s Písmem – jako takové nemůže pocházet od Pána.

  dv

  OdpovědětVymazat
 31. Nemáte pravdu-to "mé" Zjevení je podle Božího a je pravdivé-a ty klíče od Nebeského Království Pán svěřil všem věřícím-prostě žiju s Pánem a On ke mě promluvám nádherným a lidsky nepochopitelným způsobem-proto to nejde vysvětlit po lidsku. TO vám tak vadí, že každý věřící má ty klíče a nemusí být papež? Prostě klídek a nožky v teple, abych to odlehčil! Spíš mě zajímá, co byste dělal, kdybychom se setkali třeba v roce 1650-neupálili byste mě? Katolíci upalovali nekatolíky a protestanti zase katolíky-proto nemám rád náboženství-a většina lidí na světě.... i když náboženství jsou i peníze, politika, jídlo, sex atd...

  OdpovědětVymazat
 32. Milý Jirásku,

  bohužel nijak nevysvětlujete, proč se to "Vaše" zjevení liší od biblického poselství a je s ním ve zjevném rozporu. Proto jej považuji za nedůvěryhodné a nebiblické, podobně jako další Vaše výroky.

  K přání všeho dobrého si dovolím připojit také přání hojnosti darů Ducha svatého, aby Vám dal lépe poznat boží Zjevení a evangelní poselství.

  dv

  OdpovědětVymazat
 33. "mé" zjevení se od Biblického poselství neliší a není v rozporu-je Biblické a důvěryhodné stejně jako vše, co jsem napsal! Ale vy katolíci nikdy nic neuznáte mimo katechismus. Začínáte mě už vážně urážet a popouzet k hněvu! Doporučuji upustit od konfrontačního tónu, který je vaší "církvi" více než 1000 let vlastní! Má trpělivost s touto diskusí právě došla! Co si vy katolci myslíte, že jste? Svatí a jediní neomylní? Proto KC nemá tolik lidí rádo, chováte se argogantně a zpupně! Taky jste mi odpověděl na mou otázku-v roce 1630 byste mě bez váhání nechal upálit. Ale vězte, že se vás nebojím ani Katolické církve ani jiných religiozních organizací. Bůh mě pře vším zlem ochrání! Gottes Segen

  OdpovědětVymazat
 34. Milý Jirásku,

  byl jste to Vy sám, kdo tuto diskusi začal velmi konfrontačně, a to slovy „katolická sekta není církev a není všeobecná, je jen pro katolíky! To papežové a jejich uctívači se odtrhli od pravé Ekklésie […] Vaše "církev" je nesvatá a není to církev! Vím to-jsem o tom přesvědčen. Víra znamená být si jistý tím, co nevidíme-naším Pánem a ten v Katolické sektě rozhodně není!!!“ Myslím, že tato slova by mohla být vnímána mnohem urážlivěji než nesouhlas, který jsem vyslovil s Vaší interpretací Písma. Není nic špatného ani hříšnému oponovat druhému, když se mýlí: a ve výkladu Mt 16, 17–19 se zjevně mýlíte, protože text nehovoří nic o tom, že by klíče nebeského království patřily každému věřícímu. Stačí umět číst.

  Na Vaši otázku o našem případném setkání v roce 1650 (sic) jsem neodpověděl ze tří důvodů: jednak je to nemožné, za druhé nemám důvod Vás upalovat nyní, natožpak v jiné historické době a, nakonec, jsem se odpovědí necítil nijak vázán, neboť Vy sám mi na otázky také neodpovídáte, na podporu svých tvrzení neuvádíte jiný důvod než ten, že jste o věci přesvědčen a že je to pravdivé. Proto jste mě nepřesvědčil. Stejně mě nepřesvědčila ani další obvinění jak mne samotného, tak dalších křesťanů z netolerance, z urážek a z nenávisti v komentářích, jak jste učinil ve svém posledním komentáři, který vzhledem k jeho povaze nehodlám ani na těchto stránkách publikovat.

  Jen si dovolím podotknout, že chceme-li opravdu přinášet radostné poselství druhým lidem, tedy je evangelizovat, zřejmě nebude onou cestou nechtít s nimi mít nic společného: Pán to dělal přesně naopak, rozhodl se mít s lidmi vše společného, kromě hříchu. Nemůžete někoho milovat tím, že s ním nebudete chtít mít nic společného.

  Přeji hojnost božího pokoje,
  dv

  OdpovědětVymazat
 35. Katolicmus je blábol a podvod!!
  katolická sekta není církev a není všeobecná, je jen pro katolíky! To papežové a jejich uctívači se odtrhli od pravé Ekklésie. Ekumena není možná, protože pod touto zástěrkou se katolická církev znovu snaží "sjednotit" křesťany pod religiózní nadvládu! Možná je jen pravá Ekklésia, jaká byla na počátku a jaká stále tu je a bojuje se Satanem a vítězí a roste-a není to katolická ani žádná jiná religiózní sekta-a sektou byli nazváni i první křesťané (sekta nazaretských). Z mých slov stoupá jen láska a pravda, ale tu religiozní lidé a nevěřící jen těžko pochopí-bez zjevení to nejde! a p věrouce katolické viz to, co jsem napsal:

  Marie opravdu není panna a nebyla vzata do Nebe (proč taky), katolická církev není Ekklésia-Církev našeho Pána. Já to vím, žiju v té Ekklésii a tolik milosti, lásky a požehnání dostávám!! Rozum není nad srdce-důležitý je Duch! Proč se držíte těch dogmat-katolicismus je nesmysl a eucharistie taky-žádné proměnňování se neděje, to je staletá sugesce a blud a lež! Mariánský kult je modloslužba! Zkuste začít nést svůj kříž a přestat žít ve světě!!! Vaše "církev" je nesvatá a není to církev! Vím to-jsem o tom přesvědčen. Víra znamená být si jistý tím, co nevidíme-naším Pánem a ten v Katolické sektě rozhodně není!!!

  OdpovědětVymazat
 36. Vážený Jirásku,

  v posledních týdnech jste mě zahltil různými krátkými vzkazy a myslím, že sám budete rád, že jsem je zde nepublikoval: z velké části šlo o výkřiky, které nebyly příspěvkem k diskusi, z další dokonce urážky. Na tuto poslední zprávu odpovídám; jen chci upozornit, že ostatní na internetu nesedí věčně, a proto není nutné jim pětkrát za dopoledne psát: „jste tam?“. Odpovídám v okamžiku, kdy mám na odpověď čas.

  Ani ve svém posledním příspěvku nepřinášíte nic nového: vše jste již napsal a já jsem Vám odpověděl. Svá tvrzení nepodkládáte žádnými důvody, jsou to stále jen výkřiky: myslím, že ani nechcete slyšet rozumné a biblicky odůvodněné odpovědi na své námitky. Mnoho zpráv, které jste mi v posledních třech týdnech poslal, mne jen utvrzují o tom, že tvrdíte-li, že „z vašich slov stoupá jen láska a pravda“, pak žijete v omylu: láska se chová k druhému s respektem a neuráží, pravda se zas nemusí bát názoru druhého, třeba názorů, které naleznete na celých těchto stránkách.

  Přeji Vám vše dobré: pokud ke svým tvrzením budete moci přidat cokoli smysluplného, jistě Vám rád odpovím.

  OdpovědětVymazat
 37. Ahoj, já věřím, že Pán Ježíš je jedinou úzkou Cestou k Bohu a jediným prostředníkem mezi Bohem (Otcem) a člověkem a že dokonalými a svatými (oddělenými od hříšného světa pro službu našemu Pánu) se musíme stát už během života na tomto světě, jinak nevejdeme do Nebeského Království (to není Nebe, v Nebesích žije pouze Bůh!) Já jsem Kristův kněz-velekněz a nepotřebuju teologii a filozofii-to jsou jen nauky lidkské. Musím každý den se zapíratm nést svůj kříž, snášet utrpení a pronásledování a následovat Pána! AMEN!

  OdpovědětVymazat
 38. Jirásku,

  pokud věříte, že Kristus je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, pak jsme dva. Stejně tak, jestli říkáte, že svatými se musíme stá(va)t už za tohoto života, pod to se také podepíšu. Stejně tak o našem povolání nést každodenně svůj kříž.

  Nepodepíšu se ale pod Vaše rozlišení mezi "Nebesy" a "Nebem": takovou nauku v Písmu nenaleznete. Stejně tak nenaleznete ani nauku o tom, že bys byl kněz, či velekněz, toho máme jediného, Krista. V tom se Vaše přesvědčení nezakládá na pravdě, ale na omylu. Každopádně je Vaše prohlášení zcela nebiblické.

  Avšak stále mi uniká, proč to tu píšete? Stejně jsem nepochopil, proč jste mi v posledním příspěvku, který jsem zde nepublikoval, posílal urážky? Jsem s Vámi ochoten diskutovat, avšak tato debata musí být o něčem a musí být ve vzájemném respektu.

  dv

  OdpovědětVymazat
 39. Ano, naprosto souhlasím, Ježíš je Boží Syn. A taky syn člověka, jak sám o sobě říká, tedy ten, který se narodil ze ženy (Gal 4, 4).

  OdpovědětVymazat

Velmi se těším na Váš komentář.