Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Charakteristika božího lidu

Těchto několik bodů v krátkosti shrnuje, co církev je, narozdíl od jiných lidských institucí, seskupení apod., která známe z historie:

  • je to Boží lid, který nepatří žádnému národu, ale sám je "rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý" (1 Petr 2,9)

  • člověk se stává součástí tohoto lidu "znamením zhůry", "z vody a z Ducha" (Jan 3,3-5), vírou v Krista Ježíše a křtem, nikoli fyzickým narozením, ale duchovním znovuzrozením

  • hlavou tohoto lidu je Ježíš Kristus, Mesiáš, a tento lidem je tedy "lidem mesiášským"

  • tomuto lidu přísluší důstojnost a svoboda Božích dětí, v jejichž srdci přebývá Duch svatý jako v chrámu

  • zákonem tohoto lidu je nové přikázání, milovat tak, jak miloval Kristus (srov. Jan 13,34); to je nový zákon Ducha svatého (srov. Řím 8,2; Gal 5,25)

  • posláním tohoto lidu je být solí země a světlem světa (Mt 5,13-16)

  • cílem církve, Božího lidu, je Boží království, které zahájil sám Bůh na zemi a které se má dále šířit, dokud je také nedokoná on sám na konci času

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velmi se těším na Váš komentář.