Milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Apologia ■ Pokud jste tu nováčky, doporučuji k Vaší pozornosti menu po pravé straně, včetně úvodníku ■ Stálé návštěvníky upozorňuji, že k přidání komentářů je nyní zapotřebí zaregistrovat se, a to buď při vložení komentáře, nebo trvale v sekci Návštěvníci ■ Děkuji! ■ DV

Bible a katolická tradice

Papyrus P52 (Rylands P457) je nejstarším dochovaným zlomkem novozákonního textu, obsahuje kousek z Janova evangelia a je datován kolem roku 140.
Křesťanská víra není „náboženství knihy“. Křesťanství je náboženstvím Božího „Slova“, „ne slova psaného a němého, nýbrž Slova vtěleného a živého“. KKC 108

Mnoho křesťanů si dnes klade otázku, jak do života uvádět evangelium Ježíše Krista. První materiál je nasnadě – Bible obsahující Boží slovo. Informace dnes člověk čerpá z pramenů, z první ruky, z médií, z knih. Druhého člověka již v mnoha oblastech života nepotřebuje. Na základě knih bible se můžeme snažit pochopit, jak Ježíše Krista přijímat jako svého Pána a žít „křesťansky“. Někteří lidé opravdu v Krista uvěří a stojí na startu. Kudy jít?

Setkávám se často s lidmi, kteří mi píší, že to či ono na katolické církvi není křesťanské, kristovské, biblické. Snažím se odpovědět, tak jak mohu. O Kristu jsem poprvé slyšel od lidí, kteří nepatřili do katolické církve, nicméně jsem přijal od svých kamarádů-katolíků cenné „rady do života“ a posléze i křest v katolické církvi . Přijal jsem evangelium od lidí, kteří jej také přijali od někoho dalšího – rodičů, kamarádů, známých i neznámých, učitelů apod. Rád bych se s Vámi podíval právě na tuto otázku: je bible jedinou autoritou křesťanského učení, je jediným zdrojem našeho poznání o Bohu a Ježíši Kristu, synu Božím?

8 komentářů:

 1. Otázka: "Je katolictví falešné náboženství? Jsou katolíci spaseni?"

  Odpověď: Největší problém římskokatolické církve je, že ke spasení nestačí samotný Kristus.

  Bible jasně a důsledně prohlašuje, že spasení je zajištěno přijetím Ježíše Krista jako Spasitele, A TO Z MILOSTI SKRZE VÍRU (Jan 1:12; 3:16,18,36; Skutky 16:31; Římanům10:9-10,13; Efezským 2:8-9).

  Římskokatolická církev to ODMÍTÁ. Oficiální učení římskokatolické církve tvrdí, že člověk musí věřit v Ježíše Krista A! být pokřtěn A! mít účast na eucharistii společně s dalšími svátostmi A! řídit se nařízeními římskokatolické církve A! dělat dobré skutky A! nezemřít ve smrtelném hříchu A! ad. Tato odlišnost katolického a biblického pojetí této naprosto klíčové otázky - SPASENÍ, znamená, že katolicismus JE FALEŠNÝM NÁBOŽENSTVÍM.

  Jestliže někdo věří tomu, co římskokatolická církev oficiálně učí, tak rozhodně nebude spasen.

  Jakékoliv tvrzení, že k víře musí být přidány skutky nebo rituály, abychom mohli dosáhnout spasení, ZNAMENÁ, že Ježíšova smrt NEBYLA DOSTATEČNOU CENOU ZA NAŠE SPASENÍ.

  Přestože je SPASENÍ Z VÍRY tou největší věcí, jímž se římský katolicismus liší od Božího Slova, je zde JEŠTĚ MNOHO DALŠÍCH rozdílů a nesrovnalostí.

  Římskokatolická církev učí mnoho věcí, které jsou V OSTRÉM PROTIKLADU k tomu, co tvrdí Bible. To zahrnuje apoštolskou posloupnost, uctívání svatých nebo Marie, modlitby ke svatým nebo k Marii, papeže a papežství, křest nemluvňat, transsubstanciaci, plnomocné odpustky, systém svátostí a očistec. Ačkoliv katolíci tvrdí, že tato učení jsou odvozená z Písma, ŽÁDNÉ Z TĚCHTO učení nemá SOLIDNÍ ZÁKLAD V JASNÉM UČENÍ PÍSMA. Tato učení jsou založená na katolické tradici, NIKOLIV na Božím Slově. Ve skutečnosti stojí v jasném protikladu k biblickým principům.

  Co se týče otázky, zda "Jsou katolíci spaseni?", tak zde je odpověď mnohem těžší. Není možné nějak obecně mluvit o spasení všech členů nějaké křesťanské denominace. Ne VŠICHNI baptisti jsou spaseni. Ne VŠICHNI presbyteriáni jsou spaseni. Ne VŠICHNI luteráni jsou spaseni.

  Spasení závisí na osobní víře v samotného Ježíše Krista, nikoliv na názvu denominace nebo církevní příslušnosti.

  I přes nebiblické učení a praxi římskokatolické církve, zde jsou skuteční věřící, kteří patří do katolické církve. Mnozí katolíci založili své spasení pouze na víře samotného Ježíše Krista. Nicméně tito katoličtí křesťané jsou věřícími přesto, co katolická církev učí, nikoliv kvůli tomu, co učí.

  Katolická církev v různé míře učí z Bible a ukazuje lidem k Ježíši Kristu jako Spasiteli. Výsledkem je, že někteří lidé jsou v katolické církvi spaseni. Boží Slovo má moc, kdekoliv je vyhlašováno (Izajáš 55:11). Katoličtí křesťané pak zůstávají v katolické církvi, buď proto, že ignorují, co katolická církev skutečně učí, nebo kvůli rodinné tradici či tlaku ze strany rodiny, nebo proto, že touží zasáhnout další katolíky evangeliem a získat je pro Krista.

  V tomtéž okamžiku, kdy jsou jedni spaseni, je zároveň mnoho lidí katolickou církví sváděno pryč od víry a vztahu s Kristem. Nebiblické učení a praxe v římskokatolické církvi dávají nepřátelům Krista často příležitost k rouhání.

  Římskokatolická církev není církví, kterou ustanovil Ježíš Kristus. Není církví, která je založená na učení apoštolů (jak je popsáno v knize Skutků a v novozákonních epištolách). Ačkoliv Ježíšova slova v Markovi 7:9 byla určena farizeům, přesně popisují římskokatolickou církev: "Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!"


  --------- Dovolil jsem si toto ZÁSADNÍ TÉMA umístit do hlavního tématu sem, ze článku a diskuze "Bible stačí?", děkuji Davide.

  Jaroslav Bukáček

  OdpovědětVymazat
 2. Vážený pane Bukáčku,

  spíše bych uvítal, kdybyste reagoval na mé připomínky k Vašemu textu, v němž se objevují Vaše mylné názory, které jsem popsal u jiného článku.

  Dovoluji si pouze upozornit, že další pokusy o zaplevelení diskuse na těchto stránkách budu považovat za spam. Pokud nicméně ve věcné diskusi budete chtít pokračovat, budu rád. Posílám pozdravy na Vysočinu.

  S pozdravem dv+

  OdpovědětVymazat
 3. Otázka: Budu tedy spasen, když uznám, že někdy nějaký Kristus existoval a byl spasitel?

  Odpověď: Tato odpověď je také odpovědí, proč katolická církev hlásá to co hlásá.

  OdpovědětVymazat
 4. Vážený Hugo Baskerville,

  a) Pokud si na otázku již sám odpovídáte, asi mou odpověď, resp. odpověď katolické církve příliš nechcete slyšet, nebo se pletu? Pokud máte otázku, rád ji zodpovím, ale zkuste ji formulovat a vysvětlit jasněji.

  b) Otázce spásy se věnuje oddíl Spása, tam případně reagujte.

  S díky a pozdravem dv

  OdpovědětVymazat
 5. No, jen jsem odpovídal na první komentář p. J. Bukáčka

  Dle katolické církve je nezbytná pro spásu Boží milost. A skutečně, s Boží milostí jde vše a bez ni nejde nic.

  Ovšem pokud i my sami chceme ukázat Bohu, že o jeho milost stojíme, pak máme věřit, tuto víru dokládat skutky, jako znamení víry být pokřtěni a stejně jako apoštolové, mít společenství s ostatními křesťany skrze eucharistii. Toto všechno znamená slovo víra, a to víra v Ježíše Krista, nikoliv prvního komunistu Krista, nikoliv guru Krista a nikoliv pouze jako historickou postavu Krista, ale Jako Krista spasitele, Syna živého Boha, tak jak učí katolická církev. Víra a učení katolické církve proto nestojí v protikladu, ale konkretizují slovo víra.

  Tento komentář se týkal tématu, zda je katolická církev falešné náboženství, proto reaguji zde.

  OdpovědětVymazat
 6. Milý Hugo Baskerville,

  díky za Vaše upřesnění: z původní otázky a odpovědi nebylo jasné, k čemu se vztahuje. Blogger bohužel zatím neumožňuje větvené diskuse, snad se to někdy změní (pochybuji).

  Přeji vše dobré

  OdpovědětVymazat
 7. dobrý den...
  občas sledujem vašu stránku...a z úžasom zisťujem koľko je tu tendenčných, nebiblických a skreslených názorov... našťastie reformačné hnutie mi dalo odpoveď na všetky dôležité otázky viery...
  tak napr. tento nezmysel...,,apoštolská tradice,,
  každý kto číta písmo a je mu základom jeho viery sa dozvie že apoštoli netvorili ani nemohli tvoriť žiadnu tradíciu... písmo a oni sami seba označujú za ,,očitých svedkov,,...udalostí...
  svedok podáva svedectvo, nikdy nie tradíciu,,, rímsky katolicizmus zmiešal tradíciu zo svedectvom, čo je presný opak ako to robil Ježiš, ktorý tieto dve veci prísne oddelil...
  ja osobne som očitým svedkom udalostí roku 1989... o tom období podávam svedectvo s prvej ruky, nikdy nie tradíciu...moje deti v tom čase nežili, preto sú odkázané na svedectvo iných...môžu si vytvárať o tom období svoje rôznu tradíciu, ale tá nikdy nie je rovná môjmu svedectvu...
  rímsky katolicizmus je zmes tradície a svedectva a proti tomu nie je možné argumentovať, pretože nie je stanovená žiadna norma.., našťastie reformácia odhalila tento podvod a prisúdila písmu úlohu svedectva, nikdy nie tradícii..

  ivanp

  OdpovědětVymazat
 8. Vážený ivanep,

  jsem rád, že se opět potkáváme. Děkuji za Vaši reakci, rozlišení mezi tradicí a svědectvím je jistě důležité. Jistě Vám ale dochází, že již nemáme očité svědectví účastníků událostí života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, jakkoli máme zaznamenané v Písmu jejich svědectví. Kdesi na těchto stránkách – zřejmě v úvodu – píši, že mým cílem nebylo dokázat z Písma jednotlivé instituce a nauky, které se v církvi vyvinuly. Ale že lze ukázat, že nejsou protibiblické, a to většinou stačí. Jinak bych Vás rád ohledně Vaše úsudku o reformaci, která podle Vás nepřisoudila žádnou úlohu tradici, upozornil, že se dnes hovoří dokonce o protestantské či reformační a reformované tradici…

  S pozdravem dv

  OdpovědětVymazat

Velmi se těším na Váš komentář.